Kesknärvisüsteemi ülepingutuse tunnused

Fektiivne ebapüsivus

-         ebapüsiv meeleolu

-         emotsionaalne erutuvus tõusnud

-         ärrituvus

-         vastandliku käitumise võimalus

-         subjektiivne hinnang  “täiesti normaalne”

-         eotsionaalset rekktsiooni esilekutsuvate faktorite hulk on suurenenud

-         välised tunnused tagasihoidlikud (miimika, intonatsioon)

Tuju on langenud

-         miimika on erinev

-         sportlast võimalik lõbustada

-         reaalsete raskuste teatav ülehindamine

-         enesehinnang tujule ja käitumisele “peaaegu tavaline”

-         kaebused – vähe igav on, pole värskust

-         välised tunnused vaevamärgatavad

Väsimus on suurenenud

-         väsimus on tunnetatav suurtel koormustel

-         sportlane võib veel koormuse sooritada

-         subjektiivsed kaebused, sportlane lisaenergiat enam ei tunneta

-         sooritatava koormuse maht võib langeda

-         välise tunnused vähemärgatavad, vaid küsitluse käigus

Unehäired

-         uinumine raskendatud

-         varane ärkamine

-         uni on katkendlik, pidmine, pole ergutav

-         raskendatud ärkamine

-         objektiivsel une kestvus normis või vähenenud 30 –60min

Töövõime langus

-         koormustaluvuse kõikumine, tendents langusele

-         konkreetse intensiivsusega koormuse sooritamise kestvuse vähenemine

-         piirkoormuse soorituse ajaline langus

Omandamisvõime langus

-         suur tehniliste vigade arv

-         ebastabiilne tehniline sooritus treeningutel

-         distantsi läbimise taktikalised vead

-         arusaamatud lahendused treeningul

Tehniliste oskuste halvenemine

-         keskmise koormuse langus, võistluskoormuse langus

-         liigutuste ebastabiilne sooritus

Neurootiline hüperaktiivsus

-         tegevuse eesmärgi ja soorituse langus kõrge füüsilise ja psüühilise pinge foonil

-         sageli – kannatamatus

-         kontsentratsioonivõime nõrgenemine maksimaalsel pingutusel

-         tendents liigutuste lihtsustamise suunas

Aktiivsuse langus

-         initsiatiivi vähenemine

-         passiivne käitumine

-         kontaktide vähemine kaaslastega

-         pingutusvõime vähenemine

-         liigutuste sooritamine pidurdatud

Vegetatiivne labiilsus

Iseloomulik neuro –vegetatiivsete raektsioonide halvenemine

-         ortostaatiline proov

-         jne.

Lisaks on otstarbekas viia läbi spordipsühholoogilised testid (näieks  Spilbergeri test - vt. järgmine artikkel.)